Ett barn som får mycket kritik
Lär sig fördöma
Ett barn som får möta fientlighet
Lär sig slåss.
Ett barn som görs till åtlöje
Utvecklar osäkerhet.
Ett barn som ständigt får uppleva skam
Utvecklar skuldskänslor.
Ett barn som behandlas med tolerans, Lär sig generositet.
Ett barn som uppmuntras
Utvecklar sin självkänsla.
Ett barn som bemöts med vänskap
Lär sig känna förtroende.
Ett barn som får uppleva rent spel
Lär sig rättvisa.
Ett barn som accepteras och respekteras

Känner trygghet
Luna skiner på oss med sina magiska strålar..
Nya foton tagit augusti--09, man e väl en lins-lus, vetja´,,(skrattar) ..Iallafall, jag på min tomt...så de så....